kader1123
7
06:32

Kadere İman – Giriş

Asrımızın en büyük hastalığı; imansızlık ve iman hakikatlerine gereken önemin verilmemesidir. […]
Allah-2323
Ezeliyet Bahsi
8
20:55

Ezeliyet Bahsi

Ezeliyet ne demektir? Kader meselesinin anlaşılamamasındaki en büyük sebep, “zaman” ve […]