Allah’a İman27 Video

Yaratılıştaki denge

Acaba en basit bir ilaç dahi tesadüfen oluşamazken, bu derece dengeli […]

Ruh verme delili

Hayat verme gibi, ruhlandırma hakikati de Allah’ın varlığını ispat etmektedir. Zira […]

Delilin kıymeti

Asrımızın mühim bir hastalığı, imani hakikatlere karşı lakaytlık ve iman hakikatlerini […]

İmkan delili

Şimdi sizlerle birlikte, muhtemelen şimdiye kadar hiç duymadığınız bir hayvanın resmini […]

İntizam delili

Allah’ın varlığına en büyük delillerden biri de intizam hakikatidir. Zira şu […]

Tesadüf saçmalığı

Bu delilde âlemin tesadüfler sonucu olamayacağına dair misaller verecek ve “Kâinat […]

Suret verme delili

Sizlere yirmi bin kelimelik bir lügat verilse ve bu lügata, lügatta […]

Hayat verme delili

Olması mümkün değildir; ama faraza eğer olsaydı: Bir kimsenin, ölmüş bir […]

Sevk-i İlahî delili

Sevk-i İlahî delili İnsanı hayalen bir şehir kadar büyütseniz, herhâlde damarları […]

Rızık verme delili

Bir odaya girseniz ve odanın tam ortasında kurulmuş bir sofra görseniz. […]

İsimler sahipsiz olamaz

Güneş’in, yedi rengi ile evimizin camını aydınlattığını ve ısıttığını düşünüyoruz. Şimdi, […]

Terbiye delili

Bir apartmanın en üst katından aşağıya ipler ile inen ko­mandoları gördüğümüzde […]

Denge delili

Şu âlemde gözüken kusursuz denge, bu dengeyi kuran Cenab-ı Hakk’ın varlığına […]

Hikmet delili

Şu âlemde yaratılan her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, […]

Yardımlaşma delili

Şu âleme dikkat ile baktığımızda, varlıkların birbirinin yardımına koştuklarını görürüz.  Atomlar […]

Fiillerdeki mükemmellik delili

Şu âlemde gözüken fiillerdeki mükemmellik, bu fiillerin cansız ve şuursuz sebeplerden […]