Allah’a İman27 Video

Azalar delili

İnsandan tutun hayvanlara kadar her bir varlığa hayatlarını idame ettirebilmek için […]

Bütün bilinmeden parça yaratılamaz

Yaratılan varlıkların planları çok önceden yapılmış ve her bir mahlûk o […]

Delilin kıymeti

Asrımızın mühim bir hastalığı, imani hakikatlere karşı lakaytlık ve iman hakikatlerini […]

Denge delili

Şu âlemde gözüken kusursuz denge, bu dengeyi kuran Cenab-ı Hakk’ın varlığına […]

Fiillerdeki mükemmellik delili

Şu âlemde gözüken fiillerdeki mükemmellik, bu fiillerin cansız ve şuursuz sebeplerden […]

Hayat verme delili

Olması mümkün değildir; ama faraza eğer olsaydı: Bir kimsenin, ölmüş bir […]

Hem hâkim hem mahkûm olunamaması

Allah’ın varlığına iman edilmez ve -hâşâ- Allah inkâr edilirse her bir […]

Hikmet delili

Şu âlemde yaratılan her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, […]

İmkan delili

Şimdi sizlerle birlikte, muhtemelen şimdiye kadar hiç duymadığınız bir hayvanın resmini […]

İntizam delili

Allah’ın varlığına en büyük delillerden biri de intizam hakikatidir. Zira şu […]

İsimler sahipsiz olamaz

Güneş’in, yedi rengi ile evimizin camını aydınlattığını ve ısıttığını düşünüyoruz. Şimdi, […]

Kalıp delili

Bir pinpon topu yapmak isteseniz, ilk önce ne yapmanız gerekir? İlk […]

Rızık verme delili

Bir odaya girseniz ve odanın tam ortasında kurulmuş bir sofra görseniz. […]

Ruh verme delili

Hayat verme gibi, ruhlandırma hakikati de Allah’ın varlığını ispat etmektedir. Zira […]

Sebep – Netice delili

Bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki: […]

Sevk-i İlahî delili

Sevk-i İlahî delili İnsanı hayalen bir şehir kadar büyütseniz, herhâlde damarları […]