Allah’a İman27 Video

Delilin kıymeti

Asrımızın mühim bir hastalığı, imani hakikatlere karşı lakaytlık ve iman hakikatlerini […]

Bütün bilinmeden parça yaratılamaz

Yaratılan varlıkların planları çok önceden yapılmış ve her bir mahlûk o […]

Hikmet delili

Şu âlemde yaratılan her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, […]

Vazife görme delili

Şu âlemdeki her bir varlık, umumi intizamın muhafazası için bir vazife […]

Yaratılıştaki denge

Acaba en basit bir ilaç dahi tesadüfen oluşamazken, bu derece dengeli […]

Rızık verme delili

Bir odaya girseniz ve odanın tam ortasında kurulmuş bir sofra görseniz. […]

Tesadüf saçmalığı

Bu delilde âlemin tesadüfler sonucu olamayacağına dair misaller verecek ve “Kâinat […]

İmkan delili

Şimdi sizlerle birlikte, muhtemelen şimdiye kadar hiç duymadığınız bir hayvanın resmini […]

Denge delili

Şu âlemde gözüken kusursuz denge, bu dengeyi kuran Cenab-ı Hakk’ın varlığına […]

Hem hâkim hem mahkûm olunamaması

Allah’ın varlığına iman edilmez ve -hâşâ- Allah inkâr edilirse her bir […]

Terbiye delili

Bir apartmanın en üst katından aşağıya ipler ile inen ko­mandoları gördüğümüzde […]

Suret verme delili

Sizlere yirmi bin kelimelik bir lügat verilse ve bu lügata, lügatta […]

Sebep – Netice delili

Bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki: […]

Sevk-i İlahî delili

Sevk-i İlahî delili İnsanı hayalen bir şehir kadar büyütseniz, herhâlde damarları […]

İsimler sahipsiz olamaz

Güneş’in, yedi rengi ile evimizin camını aydınlattığını ve ısıttığını düşünüyoruz. Şimdi, […]

Temizlik delili

Bir sokak görseniz, bir süpürge tarafından temizleniyor ve her tarafı tertemiz […]