Allah’ın İsimleri56 Video

Er- Rahman

Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören […]

El- Aliyy

El-Aliyy; yüksek, yüce, şerefli ve kadri yüce manalarına gelmektedir. Bütün bu […]

El- Gaffar

El-Gaffar; Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri […]

El-Vasi

El- Vâsi, geniş manasına gelmektedir. Cenab-ı Hakk’ın Vâsi oluşu, isim ve […]

El- Muzil

El-Muzil: Dilediğine alçaltan ve zelil eden demektir. Allah-u Teâlâ, dilediğini aziz […]

Er-Rahim

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; […]

El-Kebir

Allahü Azîmüşşan Kebîr‘dir. Kibriyâ sahibidir. El-Kebir, “Çok büyük” manasına gelmektedir. Bu […]

El-Hakîm

İnsanın her bir azasının birçok görevleri vardır. Mesela, karaciğerimizin 400’den fazla […]

Es- Semi

Es-Semi, işiten demektir. Cenab-ı Hak Semi’dir. Her sesi işitir ve duyar. […]

El- Melik

El-Melik Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir. Bu kâinatın […]

El- Vehhab

El- Vehhab;  Hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. […]

El-Vedûd

El-Vedud ism-i şerifi, seven ve sevilen manasındadır. Bu iki manasıyla, Allah-u […]

El- Mümin

El-Mü’min Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin […]

El-Hafîz

Hafîz, koruyan ve muhafaza eden demektir. Cenab-ı Hak, El-Hafîz’dir. Bütün mahlukatını […]

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]

El- Bais

Kışın ölen ağaçların bahar mevsiminde diriltilmesini ve Cennet hurileri tarzında süslendirilmesini […]

El- Hakem

El-Hakem: Hükmeden, hak ile batılın, yanlış ile doğrunun, güzel ile çirkinin […]

El- Müheymin

El-Müheymin Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. […]

El-Mukit

El-Mukit, rızıkları yaratan ve bedenlere ulaştıran demektir. El-Mukit ismi, er-Rezzak ismi […]

El- Fettah

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden […]

Eş-Şehid

“Hangi işi yaparsan yap; Kur’an’dan ne okursan oku; ve ne işte […]

El- Aziz

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, […]

El- Hasib

El-Hasib ismi şerifinin iki manası vardır. Birinci manası, kâfi gelen; ikinci […]

El-Hakk

Tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah’ın hak olması, onun […]

El- Habir

El-Habir: Her şeyin iç yüzünü bilen, gizli taraflarından haberdar olan ve […]