Allah’ın İsimleri56 Video

Er-Rahim

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; […]

Yaratılışın gayesi nedir?

Hiçbir şey yoktu yalnız o vardı ezel ve ebed sultanı olan […]

El- Melik

El-Melik Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir. Bu kâinatın […]

El- Kuddüs

El-Kuddüs Allah Kuddüs’tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan […]

El- Mümin

El-Mü’min Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin […]

Eş- Şekûr

Şekûr: Az amele, çok ücret veren; az ibadete, sonsuz ihsanlarda bulunan […]

Er- Rahman

Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören […]

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]

El- Aziz

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, […]

El- Cebbar

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini […]

El- Mütekebbir

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi […]

El-Gafur

El-Gafur: Çok mağfiret eden, günahları çokça örten ve kusurları çokça bağışlayan […]

El- Muiz

El-Muiz: Dilediğine izzet ve şeref veren demektir. Cenab-ı Hak Muiz’dir. İzzeti […]

El-Vasi

El- Vâsi, geniş manasına gelmektedir. Cenab-ı Hakk’ın Vâsi oluşu, isim ve […]

El-Vedûd

El-Vedud ism-i şerifi, seven ve sevilen manasındadır. Bu iki manasıyla, Allah-u […]

El- Müheymin

El-Müheymin Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. […]

El- Halim

Günahkârları cezalandırmaya ve hepsini kahretmeye gücü yettiği halde; onlar hakkında yumuşak […]

El- Bâsıt

El-Bâsıt; genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir.Allah Bâsıt ismi […]

El- Azim

El-Azim, azamet ve büyüklük sahibi manasına gelmektedir. Allah-u Teâlâ Azim’dir. Hem […]

Er- Rafi

Er-Râfi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Râfi’dir. […]

El- Musavvir

El-Musavvir; tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine […]

El-Mucib

El-Mucib, dualara cevap veren, demektir. Cenab-ı Hak, Mucib’tir. Her sesi işitir […]

El- Aliyy

El-Aliyy; yüksek, yüce, şerefli ve kadri yüce manalarına gelmektedir. Bütün bu […]

El- Gaffar

El-Gaffar; Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri […]

El- Muzil

El-Muzil: Dilediğine alçaltan ve zelil eden demektir. Allah-u Teâlâ, dilediğini aziz […]