el-mecid
El-Mecîd
8
06:24

El-Mecîd

El-Mecid ismi şerifinin iki manası vardır. Birinci manası, cömert ve ihsanı […]