gafur
8
09:11

El-Gafur

El-Gafur: Çok mağfiret eden, günahları çokça örten ve kusurları çokça bağışlayan […]