rahim
2
12:47

Er- Rahman

Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören […]
rahimmm,
Er-Rahim
5
15:36

Er-Rahim

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; […]
19
4
10:52

El- Melik

El-Melik Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir. Bu kâinatın […]
kuddus
3
12:22

El- Kuddüs

El-Kuddüs Allah Kuddüs’tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan […]
dua
3
16:38

Es-Selam

Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete çıkartan. 2- Selamette olan […]
muheymin
1
09:48

El- Müheymin

El-Müheymin Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. […]
aziz
2
11:36

El- Aziz

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, […]
Allah
2
13:02

El- Cebbar

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini […]
uzay
El- Mütekebbir
2
14:25

El- Mütekebbir

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi […]
hayat
2
11:26

El- Halık

Halık; yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en […]
bari
0
16:57

El- Bari

El-Bari; Kusursuz yaratan’ demektir. Bu isimde el-halıkisminden farklı olarak şu manalar […]
musavvir
1
11:01

El- Musavvir

El-Musavvir; tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine […]
gaffar
0
08:38

El- Gaffar

El-Gaffar; Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri […]
kahhar
3
09:41

El- Kahhar

Kahhar ismi bu manalarıyla; Allah’a isyan eden Ad kavmi, Semud kavmi, […]
vehhab
1
10:08

El- Vehhab

El- Vehhab;  Hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. […]
rezzak
2
17:44

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]
fettah
0
12:07

El- Fettah

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden […]