igg
Azalar delili
2
06:18

Azalar delili

İnsandan tutun hayvanlara kadar her bir varlığa hayatlarını idame ettirebilmek için […]
meteor
0
09:02

Vazife görme delili

Şu âlemdeki her bir varlık, umumi intizamın muhafazası için bir vazife […]
aza2
Tesadüf saçmalığı
1
17:09

Tesadüf saçmalığı

Bu delilde âlemin tesadüfler sonucu olamayacağına dair misaller verecek ve “Kâinat […]