Gizlenen Gerçekler24 Video

Filozofların Şehadetleri

Asrımızın filozoflarının tasdikiyle, Kur’an Allah’ın kitabıdır. Bütün temiz vicdanlar ve selim […]

Ahir zamanda bir ümmet-i merhume

9- Eski ahit, Miha, Bab 4, ayet 1-2,5: “Ahir zamanda bir […]

Gizlenen gerçekler

 Gizlenen gerçekler Hz. Muhammed (sav) Allah’ın elçisidir. Ahir zaman Nebisidir. İns […]

Eski Ahit’te Peygamberimize İşaretler

1- Eski Ahit İşaya 42, Ayet 1: “İşte kendisine destek olduğum, […]

Paran dağlarında parlayan Zat

5-  Tesniye, Bab 33, Âyet: 2: “Rab, Sina’dan geldi ve onlara […]

İncilde geçen seyf ve asa sahibi peygamber

14- İncilde, geleceği beklenen ve âlemin reisi olarak vasfedilen peygamber hakkında: […]

Yahya’nın tanıklığı

11- (Yuhanna Bab 1, Ayet 20-21):“Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu; açıkça konuştu, […]

Bağ kiracıları benzetmesi

Bağ Kiracıları Benzetmesi (Matta Bab 21, ayet 33-46 – Markos Bab […]

Verilen ürüne bak …

Ve Matta Bab 21, ayet 43 “Bu nedenle size şunu söyleyeyim, […]

Mucizeler delili

Hz. Muhammed (s.a.v.)’de bütün güzel huyların bulunması hatta bunu düşmanlarının dahi […]

Hz. Musa’nın (a.s) Tevratta gördüğü topluluk

8- Eski Ahit, İşaya, Bab 42: “Musa dedi: Rabbim, ben Tevrat’ta […]

Tevratta ki bütün milletlerin Himada’sı

Kur’an, Yahudilerin, kitapları olan Tevrat’ın kelimelerinin yerlerini ve anlamlarını değiştirmek suretiyle […]

Kur’an mucizesi

Nasıl ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinin bütün delilleriyle Kura’n-ı Kerim’in hak […]

Saltanatı kıyamete kadar baki olacak Zat

10- Tevrat  Hz.Danyal’ın kitabı Bab: 2: Bu bölümde Asur devletini yıkıp […]

Zebur’da Peygamber Efendimize İşaretler

İlâhî kitapların ikincisi olan Zebur, Kur’ân-ı Kerîm’in üç ayrı âyetinde geçmektedir. […]

İncil’de geçen alemin reisi kimdir?

8- (Yuhanna Bâb 16, ayet 7): “Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim […]

İsmi, güneş durdukça baki kalacak

  Mezmur Bab 72, ayet 2-19 arasında özetle şöyle denilmektedir: “O […]