Allah’ın İsimleri51 Video

rezzak
3
17:44

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]
fettah
0
12:07

El- Fettah

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden […]
alim
0
17:40

El- Alim

El-Alim, bilen demektir. Allah alimdir. İlmi, ezeli ve ebedi olup bütün […]
kabid
2
06:43

El- Kabıd

El-Kâbıd; kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir. […]
basit
3
05:32

El- Bâsıt

El-Bâsıt; genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir.Allah Bâsıt ismi […]
hafid
1
09:08

El- Hafid

El-Hâfid: Alçaltan, yukarıdan aşağıya indiren, hor ve hakir kılan manalarına gelir. […]
rafi
2
08:40

Er- Rafi

Er-Râfi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Râfi’dir. […]
muiz
1
07:43

El- Muiz

El-Muiz: Dilediğine izzet ve şeref veren demektir. Cenab-ı Hak Muiz’dir. İzzeti […]
muzil
1
08:17

El- Muzil

El-Muzil: Dilediğine alçaltan ve zelil eden demektir. Allah-u Teâlâ, dilediğini aziz […]
semi
0
09:27

Es- Semi

Es-Semi, işiten demektir. Cenab-ı Hak Semi’dir. Her sesi işitir ve duyar. […]
basir
1
10:30

El- Basir

El- Basir: Her şeyi gören demektir. Evet, Allah Basir’dir. Her şeyi […]
hakem
0
09:38

El- Hakem

El-Hakem: Hükmeden, hak ile batılın, yanlış ile doğrunun, güzel ile çirkinin […]
adl
0
22:08

El- Adl

El-Adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden, adalet sahibi […]
habir
0
06:16

El- Habir

El-Habir: Her şeyin iç yüzünü bilen, gizli taraflarından haberdar olan ve […]
halim
1
07:34

El- Halim

Günahkârları cezalandırmaya ve hepsini kahretmeye gücü yettiği halde; onlar hakkında yumuşak […]
azim
1
13:03

El- Azim

El-Azim, azamet ve büyüklük sahibi manasına gelmektedir. Allah-u Teâlâ Azim’dir. Hem […]
gafur
5
09:11

El-Gafur

El-Gafur: Çok mağfiret eden, günahları çokça örten ve kusurları çokça bağışlayan […]
sekur
2
08:45

Eş- Şekûr

Şekûr: Az amele, çok ücret veren; az ibadete, sonsuz ihsanlarda bulunan […]