Allah’ın İsimleri47 Video

basir
1
10:30

El- Basir

El- Basir: Her şeyi gören demektir. Evet, Allah Basir’dir. Her şeyi […]
semi
0
09:27

Es- Semi

Es-Semi, işiten demektir. Cenab-ı Hak Semi’dir. Her sesi işitir ve duyar. […]
muzil
0
08:17

El- Muzil

El-Muzil: Dilediğine alçaltan ve zelil eden demektir. Allah-u Teâlâ, dilediğini aziz […]
muiz
1
07:43

El- Muiz

El-Muiz: Dilediğine izzet ve şeref veren demektir. Cenab-ı Hak Muiz’dir. İzzeti […]
rafi
0
08:40

Er- Rafi

Er-Râfi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Râfi’dir. […]
hafid
0
09:08

El- Hafid

El-Hâfid: Alçaltan, yukarıdan aşağıya indiren, hor ve hakir kılan manalarına gelir. […]
basit
1
05:32

El- Bâsıt

El-Bâsıt; genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir.Allah Bâsıt ismi […]
kabid
1
06:43

El- Kabıd

El-Kâbıd; kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir. […]
alim
0
17:40

El- Alim

El-Alim, bilen demektir. Allah alimdir. İlmi, ezeli ve ebedi olup bütün […]
fettah
0
12:07

El- Fettah

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden […]
rezzak
2
17:44

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]
vehhab
1
10:08

El- Vehhab

El- Vehhab;  Hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. […]
kahhar
3
09:41

El- Kahhar

Kahhar ismi bu manalarıyla; Allah’a isyan eden Ad kavmi, Semud kavmi, […]
gaffar
0
08:38

El- Gaffar

El-Gaffar; Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri […]
musavvir
1
11:01

El- Musavvir

El-Musavvir; tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine […]
bari
0
16:57

El- Bari

El-Bari; Kusursuz yaratan’ demektir. Bu isimde el-halıkisminden farklı olarak şu manalar […]
hayat
2
11:26

El- Halık

Halık; yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en […]
uzay
El- Mütekebbir
2
14:25

El- Mütekebbir

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi […]